Liên hệ

Thông tin người liên hệ
Họ và tên: Nguyễn Hằng
Email: cacham_tieuam@yahoo.com.vn
Số di động: 0908090989
Số cố định:
Chat Yahoo:
Chat Skype:
Làm việc tại phòng:
Công việc:
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Thông tin liên hệ với công ty
Chat với gian hàng
;